Korg ARP Odyssey FS Rev2 37-Key Duophonic Analog Synthesizer